Organising Committees

Patrons

Prof. Ramesh Chandra
Prof. S D Pandey
Prof. MLB Bhatt
Prof. A. K. Singh

National Advisory Committee

Prof. S P Bajaj
Prof. Mukund Thatte
Prof Mukund Reddy
Prof. Rajiv B Ahuja
Dr Raja Sabapathy
Prof. Ramesh Sharma
Dr Prabha Yadav

Prof Karoon Agrawal
Dr Subramaniyam Aiyyar
Prof G S Kalra
Prof V K Tiwari
Prof R P Narayan
Dr Rakesh Khazanchi
Dr Milind Wagh

Dr Mukund Jagannathan
Dr Jyotsana Murthy
Dr Shailesh Ranade
Dr Parag Sahasrabudhe
Dr Partha Sadhu
Dr Jiten Kulkarni

State Advisory Committee

Adm. J C Sharma
Prof. V Bhattacharya
Prof L M Bariar
Prof VNS Yadav

Dr D K Gupta
Dr P S Bhandari
Dr Rakesh Kalra
Dr Pradeep Jain
Dr P K Tiwari

Dr Subodh Kumar Singh
Dr Jayanto Tapodar
Dr S K Gulati
Dr Sanjay Dwivedi

Organizing Chairman

Dr Surajit Bhattacharya

Chairman Scientific Committee

Dr Vijay Kumar

Co-Chairmen Scientific Committee

Dr Adarsh Kumar
Dr Brijesh Mishra

Organizing Secretary

Dr R K Mishra

Treasurer

Dr Vaibhav Khanna

Reception

Convenor:
Dr Rajiv Agrawal
Members:
Dr Arshad Khan
Dr Sujata Sarabahi
Dr Biraj Naithani
Dr Rakesh Kain
Dr Sudhir Singh

Registration & Accomodation

Convenor:
Dr Ankur Bhatnagar
Members:
Dr Prashant Baranwal
Dr M M Gupta
Dr Prateek Arora
Dr Veena Singh
Dr Nandini Ramaswamy
Dr Neeraj Upadhyay

Souvenir & Brochure

Convenor:
Dr Divya Narain Upadhyaya
Members:
Dr Sharad Khandelwal
Dr Aditya Ray
Dr Durga Karki
Dr Faisal Amir

Venue & Audio-visual

Convenor:
Dr Sumit Malhotra
Members:
Dr Mohit Jain
Dr Harish Sharma
Dr Vinaykant Shankhdhar
Dr Sunil Gaba
Dr Sushant Luthra
Dr S S Tripathi
Dr Anupama
Dr Payal Ahuja

Travel & Local Hospitality

Convenor:
Dr Amit Agarwal
Members:
Dr Samir Saxena
Dr Upendra Sharma
Dr K. S. Jaiswal
Dr Rajat Srivastava
Dr Sachin Rajpal

Cultural & Entertainment

Convenor:
Dr Anupam Saran
Members:
Dr Sanjiv Sharma
Dr Charu Sharma
Dr Aninda Mandal
Dr Niraj Kant Agarwal
Dr Vipul Kumar
Dr Romesh Kohli

Inauguration & Memento

Convenor:
Dr Vivek Saxena
Members:
Dr Deepak Nanda
Dr Priydarshi Ranjan
Dr Prem Shankar
Dr Shivani
Dr. Payal Ahuja

Food & Beverages

Convenor:
Dr Sanjiv Bhatia
Members:
Dr Asif Masood
Dr Salil Malik
Dr Mohit Goyal
Dr Lokesh Handa
Dr Pramod Kumar
Dr Varun Singla

Trade Exhibition

Convenor:
Dr Reetesh Purwar
Members:
Dr. Col. D. J. Sharma
Dr Aditya Agrawal
Dr Sudhir Kumar
Dr Suresh Chaware
Dr Vivek Kumar
Dr Kuldeep Gupta
Dr Nitin Gupta

Accompanying person's programme

Convenor:
Dr. Neeta Bhattacharya
Members:
Dr Richa Srivastava