Organising Committees

Patrons

Prof. Ramesh Chandra
Prof. S D Pandey
Prof. MLB Bhatt
Prof. A. K. Singh

National Advisory Committee

Prof. S P Bajaj
Prof. Mukund Thatte
Prof Mukund Reddy
Prof. Rajiv B Ahuja
Dr Raja Sabapathy
Prof. Ramesh Sharma
Dr Prabha Yadav
Dr Mukund Jagannathan
Dr Jyotsana Murthy
Dr Shailesh Ranade

Prof Karoon Agrawal
Dr Subramaniyam Aiyyar
Prof G S Kalra
Prof V K Tiwari
Prof R P Narayan
Dr Rakesh Khazanchi
Dr Milind Wagh
Dr Parag Sahasrabudhe
Dr Partha Sadhu
Dr Jiten Kulkarni

State Advisory Committee

Adm. J C Sharma
Prof. V Bhattacharya
Prof L M Bariar
Prof VNS Yadav
Dr Subodh Kumar Singh
Dr Jayanto Tapodar

Dr D K Gupta
Dr P S Bhandari
Dr Rakesh Kalra
Dr Pradeep Jain
Dr P K Tiwari
Dr S K Gulati
Dr Sanjay Dwivedi

Organizing Committee

Dr. Surajit Bhattacharya

Dr. R. K. Mishra

Dr. Vaibhav Khanna

Scientific Committee

Dr. Vijay Kumar

Dr. Adarsh Kumar

Dr. Brijesh Mishra